GG on FB

GG on YouTube
Читај онлајн

Ekologija

Стани зелен

Активирај се: Стани и ти зелен активист и информирај се за можностите

Име:

Email:

Дознај повеќе за ...

green-house-smGreen building, или еколошко градежништво претставува изградба на објекти преку процес одговорен кон природата. Овој процес опфаќа еколошки извори, почнувајќи од дизајн, реализација, изведба, материјали, одржување, реновирање, па се до деконструкција на објектот.

 

Повеќе...

 

Обновлива енергија е енергијата која што доаѓа од природни извори, кои по природен пат се обновуваат. Главни извори на обновлива енергија се сонцето, водата, геотермална енергија, ветарот и биомасата...

Обновливи извори на енергија

Повеќе...

 

Овој ефект се однесува на прекумерно загревање на земјината површина, предизвикано од атмосферските гасови. Гасовите кои најмногу придонесуваат до овој феномен се јагленороден- диоксид и метанот...

Ефект на стаклена бавча

Повеќе...

 

Климатски промени се однесува на антропогените/ човечки предизвикани климатски промени преку зголемената концентрација на стакленички гасови во атмосферата, кои предизвикуваат глобално затоплување...

climate-change-t

Повеќе...

 

Енергијата е способност да се извршува работа, енергијата е движење топлина, живот. За да се избегнат негативните последици од прекумерото трошење на енергија постојат мерки ко можат да се превземат...

Eнергетска Ефикасност

Повеќе...

 

Глобалното затоплување претставува зголемување на просечната температура на воздухот во близина на површината на Земјата и океаните. Последиците можат да бидат катастрофални и потребно е да се дејствува...

Глобално затоплување

Повеќе...

 

Концептот на одржлив развој претставува развој кој во целост ги задоволува потребите на денешницата, без негативни последици на иднината. Одржливиот развој има за цел подигање н квалитетот на живот како нам така и на нашите идни поколенија...

sustainable_development-t

Повеќе...

 
EU Sustainable Energy Week - Macedonia

Let's do it Macedonia

Go Clean

Do not get a paper phone book
Instead of getting a paper phone book. Use a online directory instead.
Add this to your site