GG on FB

GG on YouTube
Read Online

Ekologija

Support us

Become an activist: Register below and be informed about the opportunities

Name:

Email:

News

 

Во време на зголемена индустријализација и градежна работа во општина Илинден се појавуваат многу проблеми поврзани со самата инфраструктура на клучните елементи како канализацијата на општината.

Monday, April 24 2017

Read more...

 

„Kако ова парче облека стигнало тука?”- ретко кој помислува на ова при влегување во омилена продавница за облека. Секојдневно без размислување купуваме парчиња облека невино, не знаејќи дека всушност сме соучесници во едно од најголемите криминални дела во светот. Станува збор за криминален акт против планетата Земја, но и акт против самите себе.

Friday, April 07 2017

Read more...

 

За успешна имплементација на Директивите за енергетска ефикасност е потребно соодветно образование и стручен кадар за практична реализација и исполнување на стандардите за енергетска ефикасност во домовите, зградите и индустријата. Во членот 16 и 49 од Директивата (2012/27/EU), се дава препорака до владите да ги искористат потенцијалите за вработување во градежниот сектор за да придонесат кон поголема енергетска стабилност. Во Република Македонија, се јавува голем недостаток на квалификувана работна сила, особено средни-технички профили, со кои би се реализирале стандардите за енергетска ефикасност, пропишани во правилникот за енергетски карактеристики на зградите. Сето ова се јавува како резултат на недостаток во образовниот систем да обезбеди соодветно знаење и доволен број на стручни кадри за енергетска ефикасност кој одговара на потребите на реалниот пазар на труд.

Tuesday, March 21 2017

Read more...

 

Еколошката младинска организација Гоу Грин, во периодот од 10-12ти март во Хотел Амбасадор, Скопје, одржа обукана тема “Зајакнување на образовните процеси за успешна имплементација на ЕУ 2020 пакетот за клима и енергија” за преставниците на граѓанските организации кои ќе бидат дел од имплементацијата на проектните активности во различни општини.Оваа обука е дел од проект “Граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност” чија цел е да ги развие капацитетите на организациите кои беа селектирани за застапување и лобирање на локално ниво за имплементирање на наставната програма за клима и енергетска ефикасност во локалните средни стручни училишта.

Wednesday, March 15 2017

Read more...

 

Еколошката младинска организација ГоуГрин, поддржана од Националниот младински совет на Македонија, организираше акција за подигнување на свеста кај граѓаните за загадениот воздух и начините како секој поединец може да придонесе за почист воздух, во рамки на кампањата „Мрдни со прст“.

Tuesday, February 28 2017

Read more...

 

Здружението за одржлив развој и заштита на животната средина Гоу Грин - Скопје во рамките на проектот „Граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност“ има потреба од обучувачи за обуката „Влијание во областа на образованието за енергетска ефикасност“ која ќе се одржи од 9 – 12 март во Скопје.

Thursday, February 23 2017

Read more...

 

„Го разбирам светот, ама загадено Скопје ми нема смисла“ – би  рекол Гоце Делчев за загадувањето на главниот град, овој пат неговата порака е пренесена преку иницијатива на младите активисти на ГоуГрин.

Wednesday, February 22 2017

Read more...

 

Здружението за одржлив развој и заштита на животна средина 
Гоу Грин - Скопје 
го ПРОДОЛЖУВА ПОВИКОТ ЗА УЧЕСТВО на ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ во проектот
 „Граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност“

Tuesday, February 21 2017

Read more...

 

Благодариме за реакцијата на Град Скопје на ненамерната грешка во видеото од #СамоПрашај и драго ни е што конечно се реагира на ова важно прашање за зеленилото во Град Скопје.

Tuesday, February 07 2017

Read more...

 

Во согласност со рамката на проектот „Граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност“ и врз основа на претходно објавениот повик за организации, изразениот интерес за учество во проектните активности, капацитетите на организациите итн., евалуационата комисија донесе одлука да ги вклучи следниве организации во понатамошниот тек на проектот:

Thursday, February 02 2017

Read more...

 
EU Sustainable Energy Week - Macedonia

Let's do it Macedonia

Go Clean

Do not get a paper phone book
Instead of getting a paper phone book. Use a online directory instead.
Add this to your site