GG on FB

GG on YouTube
Read Online

Ekologija

Support us

Become an activist: Register below and be informed about the opportunities

Name:

Email:

News

Од 11ти до 13ти април во хотел Десарет, Охрид се одржа камп за лидерство како дел од проектот Гоу Клин. Кампот ги соединува средношколците кои се избрани како тим лидери кои ќе ја водат кампањата во седумте општини. (Кисела Вода, Центар, Карпош, Ѓорче Петров, Кичево, Прилеп и Штип).

Wednesday, April 23 2014

Read more...

 

Во рамките на проектот Гоу Клин во месец Март оваа година се одржаа 4 семинари (Прилеп, Кичево, Штип и Скопје) за средношколци како дел од едукативната кампања на проектот Гоу Клин.

Wednesday, April 09 2014

Read more...

 

На 12, 14, 17 и 18 март тимот на Гоу Клин одржа состаноци во општините Ѓорче Петров, Кичево, Штип и Кисела Вода, со цел запознавање на јавната администрација со системот за управување со отпадни батерии и вклучување на училиштата во проектот Гоу Клин.

Thursday, March 20 2014

Read more...

 

На 11ти февруари во ЕУ инфо центарот во Скопје се одржа промоцијата на проектот за отпадни батерии “Гоу Клин”.
Батериите содржат токсични метали, како жива, никел, кадмиум, олово, литиум, кои се штетни по здравјето на човекот и не треба да се фрлаат заедно со комуналниот отпад.

Wednesday, February 12 2014

Read more...

 

   Гоу Грин повторно организираше марш со гас маски со цел намалување на загадувањето и пренесување на пораки до надлежните институции за преземање на конретни мерки. Барањата и ставот кон загадувањето го изразуваат ставот на здруженијата Гоу Грин, Еко свест, Фронт 21/42 и Реактор.

Sunday, December 22 2013

Read more...

 

Friday, November 29 2013

Read more...

 

На 05.11 и 15.11.2013 година, во Салата на Советот на Град Скопје и  во салата за состаноци на Министерството за животна средина и просторно планирање се одржаа информативно-едукативни состаноци во врска со воспоставувањето на систем за управување со отпадни батерии.

Thursday, November 21 2013

Read more...

 

3 милиони работни места треба да се отворат во енергетскиот сектор на обновливи ресурси до 2020 година – пишува во документот од Европската комисија за зелена економија. Енергетската трансформација од фосилни кон обновливи извори на енергија создава потреба за нова генерација на едуцирани кадри и претставува одлична можност за нови бизниси отворање на работни места.

Wednesday, November 13 2013

Read more...

 

Под покровителство и со поддршка на Европскиот младински форум од 25-28 октомври во Хотел Фени, Кавадарци се оддржа првата обука за одржливост за одредување на стратешките приоритети на Националниот младински совет на Македонија.

Thursday, November 07 2013

Read more...

 

Monday, September 30 2013

 
EU Sustainable Energy Week - Macedonia

Let's do it Macedonia

Go Clean

Pay your Bills Online
If every house in the US did this then we would save 18 million trees every year.
Add this to your site